Kalcinovaný smolný koks

  • Low Sulphur Calcined Pitch Petroleum Coke Specification Price

    Nízkosirný kalcinovaný smolný ropný koks Specifikace Cena

    Smolný koks je druh vysokoteplotní smoly z černouhelného dehtu, která se vyrábí za použití smoly z černouhelného dehtu zahříváním, rozpouštěním, rozprašováním a ochlazováním tvářecím procesem.Smolný koks se dělí do dvou kategorií: černouhelná smola a ropný bitumen.Asfaltovým pojivem pro žáruvzdorné materiály je převážně černouhelná smola.Testovaná surovinová smola byla přidána do nádoby pro rozpouštění asfaltu, aby se zahřála a rozpustila.